Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekombinantní příprava isotopově značeného receptoru rNKR-P1A pro studium metodami NMR
Název práce v češtině: Rekombinantní příprava isotopově značeného
receptoru rNKR-P1A pro studium metodami NMR
Název v anglickém jazyce: Recombinant preparation of isotopically labeled
receptor rNKR-P1A for NMR studies
Klíčová slova: NK buňky, receptory NK buněk, potkani receptor NKR-P1A
Klíčová slova anglicky: NK cells, NK cell receptors, rat receptor NKR-P1A
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2009
Datum zadání: 11.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK