Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rekombinantní exprese a studium receptoru dendritických buněk DCL-1
Název práce v češtině: Rekombinantní exprese a studium receptoru dendritických buněk DCL-1
Název v anglickém jazyce: Recombinant expression and studies on DCL-1, receptor of dendritic cells
Klíčová slova: C-lektiny, dendritické buňky, DCL-1
Klíčová slova anglicky: C-type lectins, dendritic cells, DCL-1
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2009
Datum zadání: 11.10.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:27.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: RNDr. Petr Novák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bude provedena exprese receptoru DCL-1 a budou studovany jeho vazebne vlastnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Receptor DCL-1 will be prepared by recombinant expression, and its ligand binding properties will be studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK