Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Prevention of Nosocomial Infections
Název práce v češtině: Prevence nosokomiálních infekcí
Název v anglickém jazyce: Prevention of Nosocomial Infections
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (12-BIOC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2009
Datum zadání: 06.10.2009
Datum a čas obhajoby: 07.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK