Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učitel jako výchovný vzor
Název práce v češtině: Učitel jako výchovný vzor
Název v anglickém jazyce: Teacher as an example in the process of education
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2009
Datum zadání: 05.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK