Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formation of the Unites States foreign policy towards Latin America 1848-1898: before the eagle flew out of the nes
Název práce v češtině: Formování zahraniční politiky Spojených států amerických vůči Latinské Americe 1848-1898
Název v anglickém jazyce: Formation of the Unites States foreign policy towards Latin America 1848-1898: before the eagle flew out of the nest
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.08.2008
Datum zadání: 28.08.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Bohumil Baďura, Dr.
  prof. Markéta Křížová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK