Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firemní kultura
Název práce v češtině: Firemní kultura
Název v anglickém jazyce: Corporate culture
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2009
Datum zadání: 05.10.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK