Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců
Název práce v češtině: Regularizační metody založené na metodách nejmenších čtverců
Název v anglickém jazyce: Regularization techniques based on the least squares method
Klíčová slova: ill-posed problémy, regularizace, Golubova-Kahanova iterační bidiagonalizace, vyjevení šumu, odhad šumu, odšumování
Klíčová slova anglicky: ill-posed problems, regularization, Golub-Kahan iterative bidiagonalization, noise revealing, noise estimate, denoising
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2009
Datum zadání: 15.11.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jan Zítko, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK