Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Asymptotické chování nelineárních evolučních rovnic hyperbolického typu.
Název práce v češtině: Asymptotické chování nelineárních evolučních rovnic hyperbolického typu.
Název v anglickém jazyce: Asymtotic behavior of nonlinear evolutionary hyperbolic equations.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2009
Datum zadání: 22.10.2009
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat asymptotickým chováním řešení
rovnice, modelující kmity v tyči se slabým třením.
Cílem je pomocí vhodných technik dokázat konečnost
dimenze atraktoru, popřípadě sestrojit exponenciální
atraktor a pokusit se explicitně (pomocí dat rovnice)
vyjádřit jak jeho dimenzi, tak rychlost přitahování řešení.
Seznam odborné literatury
Fašangová, E.: Attractor for a beam equation with weak damping, Applicable Analysis 59 (1996), 1--13.

Temam, R.: Infinite-dimensional dynamical systems in mechanics and physics, Springer, 1997.

Eden, A., Foias, C., Nicolaenko, B., Temam. R.: Exponential attractors for dissipative evolution equations, Masson, Paris, 1994.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK