Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Název práce v češtině: Možnosti využití evropských dotačních programů v oblasti zdravotnictví a vzdělávání v Královéhradeckém kraji
Název v anglickém jazyce: The possibilities of using european grant programmes in the area of health care and education in Hradec Králové region
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2008
Datum zadání: 30.06.2008
Datum a čas obhajoby: 10.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2009
Oponenti: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
  Mgr. Regina Slowik
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK