Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita ošetřovatelské péče po chirurgickém vytvoření A-V Shuntu
Název práce v češtině: Kvalita ošetřovatelské péče po chirurgickém vytvoření A-V Shuntu
Název v anglickém jazyce: Quality of Nursing Care after the Surgical Creation of AV Shunt
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Schneiderová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2008
Datum zadání: 30.06.2008
Datum a čas obhajoby: 10.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:25.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.11.2009
Oponenti: Bc. Šárka Dostálková
  prof. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK