Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laplaceova a inverzní Laplaceova transformace
Název práce v jazyce práce (slovenština): Laplaceova a inverzní Laplaceova transformace
Název práce v češtině: Laplaceova a inverzní Laplaceova transformace
Název v anglickém jazyce: The Laplace and inversion of Laplace transform
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Najzar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2009
Datum zadání: 01.10.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Definice a vlastnosti Laplaceovy transformace. Přehled numerických metod výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Numerické testy.
Seznam odborné literatury
(1) Schiff J. L. (1999): The Laplace transform: Theory and Application.
(2) Prem K. Kythe, Michael R. Schaferkotter (2005): Handbook of Computational Methods for Integration.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK