Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otevřené problémy teorie kontinuí
Název práce v češtině: Otevřené problémy teorie kontinuí
Název v anglickém jazyce: Open problems in Continuum thory
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Podle zájmu je možné se pokusit o vlastní řešení jednoduchých otevřených problémů.
Seznam odborné literatury
S.B. Nadler, Jr., Continuum theory, An Introduction, Marcel Dekker, Inc., 1992
Předběžná náplň práce
Zpracování několika otevřených či nedávno vyřešených problémů z teorie kontinuí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Description of several open or recently solved problems in Continuum theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK