Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
C-language code generator for SOFA 2
Název práce v češtině: C-language code generator for SOFA 2
Název v anglickém jazyce: C-language code generator for SOFA 2
Klíčová slova: komponeny, softwarové konektory, generátor kódu, abstraktní syntaktický strom, Stratego/XT
Klíčová slova anglicky: components, software connectors, code generator, abstract syntax trees, Stratego/XT
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2009
Datum zadání: 28.10.2009
Datum a čas obhajoby: 05.09.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
SOFA 2 is a component system employing hierarchically composed components. It provides ADL-based design, behavior specification using behavior protocols, automatically generated connectors supporting seamless and transparent distribution of applications, aspect-based management logic, etc. It serves as a distributed runtime environment with dynamic update of components.
SOFA 2 relies on connector generator, which allows creating and compiling code for components interconnects. This generator is independent of SOFA and currently supports generation of connectors in Java. The aim of this thesis is to turn this generator to general purpose code generator that can communicate directly with SOFA 2 infrastructure and that can generate code modules in C.
Seznam odborné literatury
[1] Bures, T., Hnetynka, P., Plasil, F.: SOFA 2.0: Balancing Advanced Features in a Hierarchical Component Model, Proceedings of SERA 2006, Seattle, USA, Aug 2006
[2] Bures, T., Hnetynka, P., Plasil, F.: Runtime Concepts of Hierarchical Software Components, In International Journal of Computer & Information Science, Vol. 8, No. S, ISSN 1525-9293, pp. 454-463, Sep 2007
[3] SOFA 2, http://sofa.objectweb.org/
[4] Bures, T.: Generating Connectors for Homogeneous and Heterogeneous Deployment, Ph.D. Thesis, advisor: Frantisek Plasil, Sep 2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK