Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Technická analýza finančních časových řad
Název práce v češtině: Technická analýza finančních časových řad
Název v anglickém jazyce: Technical analysis of financial time series
Klíčová slova: nelineární regrese, funkcionální lineární model, predikce, finanční časové řady
Klíčová slova anglicky: nonlinear regression, functional linear model, prediction, financial time series
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Petrásek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2009
Datum zadání: 15.10.2009
Datum a čas obhajoby: 28.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí se základními metodami analýzy časových řad. Uchazeči budou poskytnuta reálná data z finančních trhů. Při jejich studiu se uchazeč zaměří na krátkodobé neefektivity trhu. Cílem práce bude s použitím nastudovaných teoretických nástrojů tyto jevy odhalit a navrhnout vhodný model.
Seznam odborné literatury
[1] S.R. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Wiley-Interscience, 2005
[2] K. Zvára: R a Regrese, učební text pro studenty, KPMS MFF UK Praha, 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK