Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stalinův pomník v Praze
Název práce v češtině: Stalinův pomník v Praze
Název v anglickém jazyce: Stalin´s monument in Prague
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2009
Datum zadání: 25.01.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK