Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Лексика христианства в современном русском языке
Název práce v jazyce práce (ruština): Лексика христианства в современном русском языке
Název práce v češtině: SLOVNÍ ZÁSOBA KŘESŤANSTVÍ V RUSKÉM JAZYCE
Název v anglickém jazyce: Christianity lexicon in modern Russian
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Vedoucí / školitel: doc. Liliya Nazarenko, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2009
Datum zadání: 28.06.2009
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Hana Žofková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK