Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Le monde onirique et mythologique dans l'oeuvre de Gérard de Nerval
Název práce v jazyce práce (francouzština): Le monde onirique et mythologique dans l'oeuvre de Gérard de Nerval
Název práce v češtině: Svět snů a mýtů v díle Gérarda de Nerval
Název v anglickém jazyce: The world of dreams and myths in the work of Gérard de Nerval
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 14.10.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce si kladla za cíl prostudovat vybrané aspekty snového a mytologického světa v díle romantického básníka a prozaika Gérarda de Nerval a konkretizovat tyto aspekty ukázkami z jeho pozdních děl. Studované aspekty jsou řazeny nejprve do širšího kontextu a komparovány s díly jiných autorů. Práce vysvětluje fenomény Nervalova imaginárního světa především z pohledu psychologického a antropologického a dochází k závěru, že centrálním pojmem jeho tvorby je pojem ztráty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis explores selected aspects of dream and mythology in the work of a romantic poet Gérard de Nerval and renders these aspects concrete in extracts from his later works. The aspects in question are first put into a broader context and compared to works by other authors. The thesis explains phenomena of Nerval?s imaginary world, especially from the psychological and anthropological point of view, and concludes that the central term of Nerval?s literary output is the term of loss.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK