Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vybraných evropských jezdeckých škol a systém jezdeckého vzdělávání v ČR
Název práce v češtině: Komparace vybraných evropských jezdeckých škol a systém jezdeckého vzdělávání v ČR
Název v anglickém jazyce: Comparison of selected European riding schools and riding education system in the Czech Republic
Klíčová slova: Jezdecké školy, jezdectví, student, plemena koní, výcvik, jezdecká výstroj, program vzdělávání, systém vzdělávání, komparace
Klíčová slova anglicky: Riding schools, riding, student, horse breeds, riding equipment, educational program, education system, comparison
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Tilinger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 30.08.2011
Datum a čas obhajoby: 18.01.2012 11:00
Místo konání obhajoby: katedra PPD - H221
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2012
Oponenti: ing. Lenka Gotthardová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce navazuje na předchozí studii autorky o jezdeckém sportu v ČR. Předpokládá srovnání různých evropských škol v jezdeckém sportu
Předběžná náplň práce
Charakteristiky české, rakouské,německé a francouzské jezdecké školy
Kriteria srovnání: obsah výuky, metody, postupy, výběr koní, výběr jezdců, pomůcky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Specifics of the Czech, Austrian, German and French riding school
Comparison criteria: education contents, methods, procedures, horse selection, riders selection, aids
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK