Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži
Název práce v češtině: Postavení rozhodce v mezinárodní obchodní arbitráži
Název v anglickém jazyce: The position of an arbitrator in international commercial arbitration
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2008
Datum zadání: 27.09.2008
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK