Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika a ergonomie invalidních vozíků u osob se spinálním postižením
Název práce v češtině: Problematika a ergonomie invalidních vozíků u osob se spinálním postižením
Název v anglickém jazyce: Problems and ergonomice of wheelchairs for people with spinal disabilities
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 25.09.2008
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: KPPD
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. Rudolf Půlpán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK