Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití sportovně-rekreačních aktivit handicapovaných osob v regionu Příbram
Název práce v češtině: Možnosti využití sportovně-rekreačních aktivit handicapovaných osob
v regionu Příbram
Název v anglickém jazyce: Possibilities of sports-recreational activities use of
handicapped people in Příbram region.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 25.09.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: KPPD
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK