Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od zoufalství k naději
Název práce v češtině: Od zoufalství k naději
Název v anglickém jazyce: From Dispair to Hope
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2009
Datum zadání: 25.09.2009
Datum a čas obhajoby: 10.06.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2011
Oponenti: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce navazuje na bakalářskou práci ?Od replantace nosu k transplantaci obličeje?, ve které byl popsán nesnadný vývoj v oboru transplantační medicíny, vedoucí k realizaci první transplantace obličeje ve světě.
Předkládaná diplomová práce uvádí nejnovější publikované zkušenosti po provedených transplantacích obličeje a hodnotí v časovém rozmezí r.2005-2010 z hlediska teologického a etického dosažené výsledky.

Seznam odborné literatury
Pospíšil,C.V.: Teologie služby, Karmelitánské nakladatelství 2002

Blažek,V.,Trnka, R., Lidský obličej,Karolinem 2009

Haškovcová,H.,Lékařská etika,Praha: Galén 2002

Jonáš,H.,Princip odpovědnosti,Praha: Oikoymenech 1997

Křivohlavý.J.,Rozhovor lékaře s pacientem, ILF Praha 1988

ČBK č.29, Charitativní služba církve

Šimek,J.,Špalek.,Filozofické základy lékařské etiky,Praha: Grada 2003

Opatrný,A.,Malá příručka pastorační péče o nemocné, Praha 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK