Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Porovnání prediktorů
Název práce v češtině: Porovnání prediktorů
Název v anglickém jazyce: Comparing of predictors
Klíčová slova: prediktor, korelační koeficient, lineární regresní model
Klíčová slova anglicky: predictor, correlation coefficient, linear regression model
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2009
Datum zadání: 05.10.2009
Datum a čas obhajoby: 19.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Regresní model mnohdy používáme proto, abychom zjistili, které prediktory lépe vysvětlují chování závisle proměnné. Úkolem diplomanta je vyhledat relevantní literaturu a některé navržené postupy či modely přehledně popsat. Předpokládá se numerická demnostrace, případně simulační studie porovnávající popisované postupy.
Seznam odborné literatury
H. Hotelling (1940): The selection of variables for use in prediction with some comments on the general problem of nuisance parameters. The Annals of Mathematical Statistics, 11, 271-283

E. J. Williams (1959): The comparison of regression variables. Journal of the Royal Statistical Society. Ser. B, 21, 396-399

J. J. Neil, O. J. Dunn (1975): Equality of dependent correlation coefficients. Biometrics, 31, 531-543

J. Bring (1996): A geometric approach to compare variables in a regression model. The American Statistician, 50, 57-62

J. H. Silber, P. R. Rosenbaum, R. N. Ross (1995): Comparing the contribution of groups of predictors: Which outcomes vary with hospital rather than patient characteristics. Journal of the American Statistical Association, 90, 7-18
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK