Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní faktory uchazečů o službu v Armádě České republiky a jejich korelace se sebehodnocením
Název práce v češtině: Osobnostní faktory uchazečů o službu v Armádě České republiky a jejich
korelace se sebehodnocením
Název v anglickém jazyce: Personal Characteristics of Soldiers in Armed Forces of the Czech Republic and
Their Correlation with Self-esteem
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2007
Datum zadání: 25.09.2007
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 13:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Oponenti: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK