Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní dozor v bankovnictví
Název práce v češtině: Státní dozor v bankovnictví
Název v anglickém jazyce: State supervision over banking industry
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2008
Datum zadání: 25.09.2008
Datum a čas obhajoby: 25.09.2009 08:00
Místo konání obhajoby: 323
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2009
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK