Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pronouns "some and "any" in conditional clauses
Název práce v češtině: Konkurence zájmen "some" a "any" v podmínkových větách
Název v anglickém jazyce: Pronouns "some and "any" in conditional clauses
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2009
Datum zadání: 25.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK