Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czechs, the heroes of the Wild West
Název práce v češtině: Češi jako hrdinové divokého západu
Název v anglickém jazyce: Czechs, the heroes of the Wild West
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2009
Datum zadání: 25.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Justin Quinn, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK