Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Proměny reflexe krajiny v českém umění a její nové koncepty v posledních padesáti letech se zaměřením na fotografii
Název práce v češtině: Proměny reflexe krajiny v českém umění a její nové koncepty v posledních padesáti letech se zaměřením na fotografii
Název v anglickém jazyce: The changes of reflection of landscape in the Czech art and its new concepts in last fifty years intented on photography
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 24.09.2009
Datum a čas obhajoby: 03.02.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK