Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rámcové vzdělávací programy a tvorba školních vzdělávacích programů
Název práce v češtině: Rámcové vzdělávací programy a tvorba školních vzdělávacích programů
Název v anglickém jazyce: Framework educational programmes and elaboration school educational programmes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Hamerníková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2009
Datum zadání: 24.09.2009
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK