Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti
Název práce v češtině: Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti
Název v anglickém jazyce: Semantic web - the ontological future Internet
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2009
Datum zadání: 23.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem práce je popis historie, stavu a budoucího vývoje sémantického webu a jeho technologií v rámci předpokladů World Wide Web Consortium ? W3C. Jde především o základní seznámení s principy fungování tohoto konceptu ve spojitosti s nenaplněnými možnostmi World Wide Web v oblasti poskytování informací a vědomostí pomocí automatizovaného strojového zpracování dat. První část práce si klade za cíl poskytnout podrobnější informace o logickém rámci a technologických aspektech, na nichž je sémantický web postaven. Jedná se zejména o standard RDF (Resource Descrition Framwork) jako základní datový model, z něhož vychází většina sémantických webových jazyků a aplikací a koncept identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier), používaný pro identifikaci webových i newebových zdrojů. -- Druhá část práce se věnuje především ekonomickým a dalším problémům, které brání sémantickému webu v masovém rozvoji. Kromě toho jsou zde podrobně popsány existující sémantické aplikace a jejích možnosti využití v čele s projektem znalostní báze několika německých univerzit - DBpedia. -- V poslední části práce jsou zmíněny filosofické konotace spojené s proměnou uživatelské praxe v rámci sémantického webu a dopad těchto skutečností na webovou komunitu a globální societu jako takovou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK