Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Chemical reactivity of metal-supported ceria thin films: a density functional study
Název práce v češtině: Chemická reaktivita tenkých vrstev oxidů ceru na kovových podložkách studovaná metodou teorie funkcionálu hustoty
Název v anglickém jazyce: Chemical reactivity of metal-supported ceria thin films: a density functional study
Klíčová slova: DFT, heterogenní katalýza, rozhraní kov/oxid, elektronová struktura, fyzika povrchů
Klíčová slova anglicky: DFT, heterogeneous catalysts, metal/oxide interface, surface science, electronic structure
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 19.12.2013 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2013
Oponenti: prof. Gabriele Balducci
  doc. RNDr. Zdeněk Chvoj, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK