Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Study of protein structure and dynamics by means of optical spectroscopy
Název práce v češtině: Studium struktury a dynamiky proteinů pomocí optické spektroskopie
Název v anglickém jazyce: Study of protein structure and dynamics by means of optical spectroscopy
Klíčová slova: dvoudimenzionální korelační analýza, peptidy a proteiny, vibrační optická aktivita, struktura a dynamika
Klíčová slova anglicky: two-dimensional correlation spectroscopy, peptides and proteins, vibrational optical activity, structure and dynamics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2009
Datum zadání: 29.09.2009
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: Ing. Jakub Kaminský, Ph.D.
  prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK