Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Acute complications of diabetes mellitus and it's sequel
Název práce v češtině: Akutní komplikace diabetu a jeho následky
Název v anglickém jazyce: Acute complications of diabetes mellitus and it's sequel
Klíčová slova: hypoglycaemia, ketoacidosis, lactic acidosis, hyperosmotic state
Klíčová slova anglicky: hypoglycaemia, ketoacidosis, lactic acidosis, hyperosmotic state
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Brož, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2009
Datum zadání: 22.10.2009
Datum a čas obhajoby: 09.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK