Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Supervize jako součást motivace v nestátní neziskové organizaci
Název práce v češtině: Supervize jako součást motivace v nestátní neziskové organizaci
Název v anglickém jazyce: Supervision as a part of motivation in non-governmental non-profit organisation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2009
Datum zadání: 22.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK