Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Antropologický pohled na mediální aktivity lidí s postižením
Název práce v češtině: Antropologický pohled na mediální aktivity lidí s postižením
Název v anglickém jazyce: Media Activities of People with Disabilty: Anthropological view
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2009
Datum zadání: 16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK