Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Možnosti a meze uplatnění pedagogických inovací v současné škole
Název práce v češtině: Možnosti a meze uplatnění pedagogických inovací v současné škole
Název v anglickém jazyce: The Possbilities and Limitations of the Pedagogical Innovations Introducig in
the Contemporary School
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2009
Datum zadání: 21.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2009 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK