Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.
Název práce v češtině: Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.
Název v anglickém jazyce: Education Quality in Care of Newborn at Neonatology Department.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.01.2008
Datum zadání: 01.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 20.10.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: PhDr. Eva Šulcová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK