Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle
Název práce v češtině: DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle
Název v anglickém jazyce: DEPFET Semiconductor Detectors on Japan Project Super-KEK Belle
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Jsou různé možnosti přístupu:
a)kompilační práce
b)podílení na analýze a návrhu
c)podíléní na realizaci
d)možnost pokračování v dalších letech až po dizertační práci
e)podílení se na službách na experimentu v Japonsku
Seznam odborné literatury
www: http://superb.kek.jp/
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Předběžná náplň práce
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových křemíkových detektorů DEPFET
3)Seznámení se s konstrukcí a cíly experimentu Super-KEK Belle v Japonsku
4)Očekávané vlastnosti pixelových detektorů a srovnání s realitou
5)Možnosti testování detektorů pomocí částic a laseru
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK