Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi
Název práce v češtině: Stanovení běžných aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: Assessment of activities of daily living in patients with Alzheimer disease
in clinical practice
Klíčová slova: Alzheimerova nemoc, soběstačnost, aktivity denního života, dotazníky
Klíčová slova anglicky: Alzheimer disease, self-sufficiency, activities of daily living
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUR)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2009
Datum zadání: 20.09.2009
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK