Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bioassay guided separace metabolitů vybraného rostlinného druhu - Evolvulus alsinoides
Název práce v češtině: Bioassay guided separace metabolitů vybraného rostlinného druhu - Evolvulus alsinoides
Název v anglickém jazyce: Bioassay Guided Separation of Metabolites of the Selected Plant Species - Evolvulus Alsinoides
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum a čas obhajoby: 15.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2009
Oponenti: prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
  prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK