Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma digitalizace v programech EU
Název práce v češtině: Téma digitalizace v programech EU
Název v anglickém jazyce: The topic of digitization in EU programmes
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Hradilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá otázkou digitalizace v programech a iniciativách Evropské unie. Úvodní kapitola se věnuje historii a významu digitalizace kulturního dědictví a vysvětluje základní pojmy v tomto oboru. V následující kapitole je popsaná digitalizace v rámci 5., 6. a 7. rámcového programu a jejich podprogramů (DELOS, CALIMERA, Digital Preservation Europe). Třetí kapitola je věnována digitalizaci v rámci informační společnosti EU, iniciativě eEurope, jejím předchůdcům (Info200) a dalšímu vývoji (eContent, MINERVA). Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá digitálními knihovnami. Popisuje významné projekty z této oblasti, mezi které patří TEL, TEL-ME-MOR, EDL a Europeana. Závěrečná kapitola stručně shrnuje výsledky dosavadních snah digitalizačních programů EU.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK