Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poslední vývoj pojetí informační profese
Název práce v češtině: Poslední vývoj pojetí informační profese
Název v anglickém jazyce: The latest progression of the information profession conception
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je charakterizovat postavení informačního pracovníka v dnešní společnosti. Práce vytváří souhrn základních poznatků o informační profesi a zároveň tuto oblast zpřehledňuje. První část práce vymezuje základní pojmy týkající se informační profese, popisy konkrétních informačních profesí a pojmy z oblasti informačního vzdělávání. Dále je uveden přehled oborů v rámci studia informační vědy v České republice a následné možnosti uplatnění absolventů tohoto studia. V bakalářské práci je kladen důraz na jednu ze zásadních organizací, týkajících se informační profese - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ? jeho historii, organizaci, projekty i mezinárodní spolupráci. Prostor je věnován také stručné charakteristice České informační společnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK