Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástroje pro vzdálenou správu a jejich využití
Název práce v češtině: Nástroje pro vzdálenou správu a jejich využití
Název v anglickém jazyce: Remote control tools and theirs usage
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Jan Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Martin Souček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je vzdálená správa počítačů. Práce popisuje nástroje a technologie, které lze pro vzdálenou správu použít. Zároveň uvádí přímé zkušenosti se vzdálenou správou a její vliv na současnou a budoucí podobu informační společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou rozděleny dle oblastí použití nástrojů vzdálené správy. Úvodní kapitola se zabývá uvedením do problematiky vzdálené správy. Druhá kapitola shrnuje tuto problematiku v operačních systémech Microsoft Windows. Třetí kapitola je věnována vzdálené správě operačních systémů platformy UNIX. Čtvrtá kapitola představuje další technologie vzdálené správy, které lze využít. Pátá kapitola mapuje webové nástroje vycházející ze vzdálené správy. V rámci kapitoly je též provedeno praktické srovnání. Závěrečná kapitola shrnuje problematiku vzdálené správy v prostředí moderních komunikačních zařízení, které ilustruje obrazovými přílohami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK