Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klub moderních nakladatelů Kmen. Vývoj ideového sdružení nakladatelů v letech 1926-1934
Název práce v češtině: Klub moderních nakladatelů Kmen. Vývoj ideového sdružení nakladatelů v letech 1926-1934
Název v anglickém jazyce: The club of modern publishers "Kmen". Development of the conceptual association of publishers from 1926 to 1934
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Aleš Zach, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce shrnuje dějiny Klubu moderních nakladatelů Kmen v letech 1926?1934, tedy od jeho založení do reorganizace po světové hospodářské krizi. První kapitola čtenáře seznamuje s poměry v českém nakladatelském podnikání od přelomu 19. a 20. století až do třicátých let. Kapitola druhá pojednává o založení Kmene a formou drobných portrétů představuje jednotlivé nakladatele, kteří připojili svůj podpis pod prohlášení Kmene z 6. dubna roku 1926. Třetí kapitola přináší přehled aktivit a změn v Kmeni rok za rokem. Kapitola čtvrtá je zaměřena na publikační činnost sdružení (časopis Kmen, Almanachy Kmene, soukromé tisky, průvodce pro čtenáře) a na kulturní pořady ? diskusní a recitační večery, matiné, výstavy. Práce je doplněna textovými přílohami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK