Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bubenečská papírna "Císařský mlýn" v 19. a 20. století
Název práce v češtině: Bubenečská papírna "Císařský mlýn" v 19. a 20. století
Název v anglickém jazyce: "Emperor's Mill" - the paper mill of Bubeneč in the 19th and 20th centuries
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK