Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Feministická interpretace Koránu
Název práce v češtině: Feministická interpretace Koránu
Název v anglickém jazyce: Feminist Interpretation of the Qur'an
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra religionistiky (27-R)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2006
Datum zadání: 09.02.2006
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: ThDr. prof. Milan Balabán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK