Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivační terapie jako podpora vnímání u klientů v chronické intenzivní péči
Název práce v češtině: Aktivační terapie jako podpora vnímání u klientů v chronické
intenzivní péči
Název v anglickém jazyce: Activation therapy as a support of perception of the clients
in the chronic intensive care
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2008
Datum zadání: 18.09.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 00:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK