Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza lavinové situace v Krkonoších za období 1999 -2009
Název práce v češtině: Analýza lavinové situace v Krkonoších za období 1999 -2009
Název v anglickém jazyce: Analysis of avalanche activity in Giant Mountains during 1999 - 2009
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2007
Datum zadání: 24.09.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 15:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry SP
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
Oponenti: Mgr. Jiří Brožek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK