Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K mytologizaci fotografie
Název práce v češtině: K mytologizaci fotografie
Název v anglickém jazyce: The Mythologization of Photography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2008
Datum zadání: 17.09.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2009
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Radana Šafaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK