Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence poinfarktové remodelace levé komory srdeční implantací kmenových buněk
Název práce v češtině: Prevence poinfarktové remodelace levé komory srdeční implantací kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: Prevention of postinfarction left ventricular remodeling with stem cells implantation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-3INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2009
Datum zadání: 17.09.2009
Datum a čas obhajoby: 01.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.04.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK